Υποστήριξη Λογισμικού

Υποστήριξη Λογισμικού

Η Enable Πληροφορική κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών μηχανογράφησης, θέλοντας να αναβαθμίσει την συνεργασία μαζί τους και να τους εξασφαλίσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, μέσω ενός συμβολαίου Συντήρησης – Υποστήριξης, το οποίο έχει είτε εξάμηνη είτε ετήσια ισχύ.

*Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί ειδικό συμβόλαιο Συντήρησης – Υποστήριξης, τότε η σύνταξη του συμβολαίου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.